« terug naar vorige pagina

Zorg rondom levenseinde

In onze praktijk streven we er altijd naar om goede zorg te leveren, zeker ook in de laatste fase van uw leven. 
Rondom het levenseinde zijn er vaak ingewikkelde beslissingen te nemen. Denk aan zaken als wel of niet behandelen, wel of geen ziekenhuisopname en wel of niet reanimeren. Het kan helpen hierover tijdig met een van de artsen in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat wij weten hoe u hierover denkt, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 
 
Palliatieve zorg
Het zorgen voor iemand die niet meer beter wordt en gaat sterven noemen we palliatieve zorg. Het doel is het lijden te verzachten en te zorgen dat iemand zo comfortabel mogelijk is. Vaak blijken mensen niet te weten dat de zorg rond het levenseinde – de palliatieve zorg-  tegenwoordig heel ver is ontwikkeld. Er zijn veel middelen beschikbaar om het lijden zo dragelijk mogelijk te maken. Als er teveel ongemak is en de gebruikte middelen helpen onvoldoende kan in sommige situaties palliatieve sedatie worden overwogen. Dan krijgt de patiënt een slaapmiddel waardoor hij minder last heeft van pijn, benauwdheid of onrust. Dit slaapmiddel wordt puur gegeven met als doel het lijden te verlichten en heeft geen effect op de snelheid van overlijden.  
In onze praktijk kunt u er op rekenen dat u goed wordt begeleid tijdens deze fase van uw leven.
 
Euthanasie
Euthanasie is actieve levensbeëindiging. De arts geeft de patiënt dodelijke middelen, meestal via een infuus, waardoor de patiënt op dat moment overlijdt. 
Het wel of niet willen uitvoeren van euthanasie is voor elke huisarts een persoonlijke keuze. 
In onze praktijk hebben we er voor gekozen, mede vanwege principiële redenen, geen euthanasie uit te voeren. Mocht u een euthanasiewens hebben, dan bent u uiteraard welkom voor een gesprek en zullen we met u meedenken over een oplossing, bijv. door u door te verwijzen naar de levenseindekliniek. 
 
Als u meer wilt weten over beslissingen rondom het levenseinde, niet reanimeren, palliatieve zorg of euthanasie kijk dan op: 
thuisarts.nl/levenseinde  – Nederlands huisartsen Genootschap